Aylık arşiv: Ocak 2011

İsmail Bey Gaspıralı’nın 150. Doğum Yıldönümü Faaliyetleri : Kırım

Kırım’daki Faaliyetler ve Haberler Kırım – 29 Mayıs günü Akmescit’te Kırım Akademik Rus Drama Tiyatrosu’nun şubesinde büyük Kırımtatar eğitimcisi İsmail Bey Gaspıralı’nın 150. doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen IV. Kırım bildiri günlerinin görkemli açılışı yapıldı. “Kırım – Ortak Evimiz : Türk-Slav … Okumaya devam et

Faaliyetler kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

İsmail Bey Gaspıralı’nın 150. Doğum Yıldönümü Faaliyetleri : Türkiye

Türkiye’deki faaliyetler İsmail Bey Gaspıralı’nın 150. Doğum Yıldönümü Faaliyetleri Hareket Planı Gaspıralı’yı anma toplantısı İstanbul – İstanbul Valiliği Küçükçekmece ilçe milli eğitim Müdürlüğü’nün kararı gereği Küçükçekmece Eşref Bitlis Lisesinde 3 Ekim 2002 Perşembe günü saat 14 te İsmail Bey GASPIRALI … Okumaya devam et

Faaliyetler kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

DOĞUMUNUN 150. YILINDA GASPIRALI İSMAİL BEY, TERCÜMAN GAZETESİ BİBLİYOGRAFYASI VE TÜRKÇE YAYINLAR

Müteferrika, Sayı: 20, Güz 2001, s. 79–104. Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi I. GASPIRALI İSMAİL BEY VE TERCÜMAN GAZETESİ Gaspıralı İsmail Bey 1851 yılında Kırım’ın Bahçesaray şehri yakınlarındaki Avcıköy’de doğdu. Babası Çarlık ordusundan … Okumaya devam et

Makaleler kategorisine gönderildi | 1 yorum

Fotoğraflar : Cenazesi

Cenaze Gaspıralı İsmail Bey’in aziz naaşı, Bahçesaray’daki evinin avlusundan kalabalığın omuzlarında çıkarılırken (12 Eylül 1914) İsmail Bey Gaspıralı’nın cenaze töreni. İsmail Bey Gaspıralı’nın cenaze töreni. Tercüman kadrosundan merhuma son ihtiram. İsmail Bey Gaspıralı’nın mezarı (30’lu yıllar) İsmail Bey Gaspıralı’nın mezarı … Okumaya devam et

Fotoğraflar kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Fotoğraflar : Kendi Fotoğrafları

Gaspıralı İsmail Bey İsmail Bey, 1892 senesi. Gaspıralı İsmail Bey’in Yalta’da öğretmenlik yaptığı dönemde, 1869’da çektirdiği bir fotoğrafı. İsmail Bey Gaspıralı Paris’te iken, 1872. İsmail Bey Gaspıralı ofisinde iken. Soldan, İsmail Bey Gaspıralı, Hasan Bey Zerdabi Melik ve Av. Ali … Okumaya devam et

Fotoğraflar kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Fotoğraflar : Ailesi

Ailesi 1890 yılına ait bu fotoğrafta, soldan: Zühre Hanım, Gaspıralı İsmail Bey ve Fatma Hanım ile Rıfat ve Şefika Gaspıralı… Gaspıralı İsmail Bey’in eşi Zühre Hanım’a ait bir çocukluk fotoğrafı. Şefika Gaspıralı’nın annesi Zühre Hanım’ın evlilik dönemine ait fotoğrafı. Şefika … Okumaya devam et

Fotoğraflar kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

“İSMAİL BEY GASPIRALI VE DÜNYA MÜSLÜMANLARI KONGRESİ”

Zafer Karatay Hazırlayanlar : Doç. Dr. Hakan KIRIMLI , Yrd. Doç. Dr. İsmail TÜRKOĞLU TOKYO 2002, Islamic Area Studies Project, Central Asian Research Series No :4 Değerli bilim adamları Doç. Dr. Hakan KIRIMLI (Bilkent Unv.) ve Yrd.Doç.Dr.İsmail TÜRKOĞLU (Marmara Ünv.Türkiyat … Okumaya devam et

Kitap kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Medrese Meselesi (2)

İsmail Gaspıralı Medreseleri yahşırak ve yani bir usûle getirmek için hâl-i hâzıralarına dikkat etmek lâzımdır. Medreselerde her bir hücre ve odanın talebesi ayrıca bir cem’iyet olarak aş su ve şâir levazımını özi tedârik eder bundan ötrü günün büyük bir kısmı … Okumaya devam et

Eserleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Medrese Mes’elesi (1)

İsmail Gaspıralı Medrese-i îslâmiyelerde ‘ulûm-ı dîniyeden mâ’ada fünûn-ı cedîde tahsîli ‘âdet edilse fâ’ideden hâli olmayacağı geçen bir nüshamızda Trabzon vilâyetinden alınıp kısmen dere edilmiş bir mektupta arzu edilmiş idi. Bu mes’ele ‘indimizde en büyük ‘ad olunan bir mes’eledir. 1881 senesi … Okumaya devam et

Eserleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

LİSÂN MES’ELESİ

İsmail Gaspıralı İzmir’de “İzmir” namında neşr olunan yeni ve güzel gazetenin bir nüshasında “umûm-ı üdebâmıza bir ihtar” ser-levhasıyla bir bent okuduk. “Türk, ‘Arap, ‘Acem lisân-ı edebîlerinin hey’et-i mecmu’asından mürekkep enmüzec-i bediî” olan Osmanlı lisânının kısm-ı edebîsini nazar-ı tedkîkden geçirecek olur … Okumaya devam et

Eserleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın