Kategori arşivi: Makaleler

İsmail Gaspıralı, Eğitim ve Öğretim Problemleri

Prof. Dr. Şükrü ELÇİN Fikir ve aksiyon adamı merhum İsmail Gaspıralı’nın Eğitim ve Öğretim üzerindeki düşünceleri ile hizmetlerini ele almadan Önce Türklerin 19. asra kadarki kültür hayatlarına kısaca bakmakta fayda vardır. Birbiriyle ayrılmaz bir “bütün” teşkil eden eğitimle öğretim, insanoğlunun … Okumaya devam et

Makaleler kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Dedem İsmail Gaspıralı

İnci ERTEM Sayın   konuşmacılar,   Kıymetli   Soydaşlarım,   dinleyiciler: Bu çok manalı toplantıda sizlerle beraber olduğum için büyük bir kıvanç duyuyorum. İsmail Gaspıralı’nın torunlarından biri olmama rağmen kanaatimce kendisinin asıl torunları o’nun “Dilde, Fikirde, İş’de birlik” emelini benim­seyip bu yolda yılmadan çalışanlardır. … Okumaya devam et

Makaleler kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

İsmail Gaspıralı’nın Yayımcılığı ve Gazeteciliği – [Prof. Dr. Mustafa KAFALI]

Prof. Dr. Mustafa KAFALI Türkiye dışında kalan Türk ülkelerinde bir çok mefkure adamı, ilim adamı yetişmiştir. Hattâ bunların bir çoğu, cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda Türkiye’ye gelerek yerleşmişlerdir. Bu münasebetle onların Türkiye’de tanınmaları için vasat da teşekkül etmiştir. Ancak bütün bu … Okumaya devam et

Makaleler kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Gaspıralı’nın Türk Dünyasında Verdiği Dil ve Kültür Mücadelesi

Prof. Dr. Mehmet SARAY Gaspıralı İsmail Bey, yetişme yıllarında 1874’de ilk İstanbul’a gelmişti. Bir sene kadar kaldığı İstanbul’da İsmail Bey’in dikkatini çeken en önemli meselelerden biri de Türk dili üzerinde yapılan münakaşalar idi. Tanzimat’la başlayan ve 1860’lı ve 1870’li yıllarda … Okumaya devam et

Makaleler kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

İsmail Gaspıralı ve Anadolu Türklüğü

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY Tarihi binlerce yıllık köklü bir maziye dayanan Türk Milleti, bilinen yazılı tarihi içerisinde sayısız devlet adamı, asker, bilim ve fen adamı, sanatçı, yazar ve düşünür yetiştirmiştir. Fakat, çok hızlı değişen ve gelişen zaman içerisinde, yıllar önce … Okumaya devam et

Makaleler kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

İsmail Gaspıralı Sovyetler Birliği’nde Ancak 60 Yıl Sonra Aklanabildi

* Prof Dr. Nadir DEVLET Sonçağ Türk kültür tarihinin en ileri gelen simalarından İsmail Gaspıralı Bey’in ancak yarım asırdan fazla bir süre geçtikten sonra aklanmaya başlandığını öğreniyoruz. Bu aklanmayı da 1985′ te Sovyetler Birliğinde başlayan yeni siyasi gelişmelere borçluyuz. Dış … Okumaya devam et

Makaleler kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Dünde ve Bugünde İsmail Beğ Gaspıralı

(Doğumunun 140. Yılında) * Nadir DEVLET ** 1930’lu yıllarda yasaklanan İsmail Beğ Gaspıralı üzerindeki bu kısıtlama 1987 yılının Eylülüne kadar, yani yarım asırdan fazla bir müddet sürdü. Bunun neticesinde SSCB’ndeki bütün müslümanlara ve belki de dünyadaki diğer Türkî ve müslüman … Okumaya devam et

Makaleler kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Gaspralı (Gasprinski), İsma’il

* Zeki Velidi TOGAN Çev. Prof. Dr. YAVUZ AKPINAR ** 1851’de Bahçesaray’ın yakınındaki Avcı köyünde doğan, Türklerin ve daha da hususî olarak Rusya Türklerinin meşhur ideolog yazarı. Babası Mustafa Ağa, Alupka ve Yalta arasındaki Gaspıra köyünün eşrafından -o zaman onların … Okumaya devam et

Makaleler kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Dilde, Fikirde, İşte Birlik (Gaspıralı ve Türkistan)

[1] Safter NAGAYEV Aktaran: Bayram Orak Ulu Özbek şairi Alişir Nevaî’nin 550. ve meşhur Kırım tatar eğitimcisi İsmail Gaspıralı’nın 140. doğum yıl dönümleri, 1991 yılında dünya çapında kutlandı. Alişir Nevaî’nin 550. doğum yıldönümü arefesinde Romanya’da yaşayan soydaşlarımızdan Karadeniz gazetesini aldım. … Okumaya devam et

Makaleler kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Gaspıralı İsmail Bey

* Hazırlayan: Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT Tarih ve Medeniyet dergisinin 55. sayısında “Ceditçiliğin Bilinmeyen Yönleri” adlı makalesinde Gaspıralı İsmail Bey’i karalamaya çalışan Alaeddin Yalçınkaya’nın iddialarını, Türk Dünyası Tarih dergisinin 145-146. sayılarında büyük bir vukufla çürüten Sabri Arıkan’ın yazılarını, zevkle … Okumaya devam et

Makaleler kategorisine gönderildi | Yorum bırakın